Reguli şi contravenţii la transportul în comun

Urcarea şi coborârea călătorilor se va face numai în staţii.

Se interzice călătorilor:
- să urce, să coboare, să ţină deschise ori să forţeze deschiderea uşilor în timpul mersului autovehiculului;
- să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei unui autovehicul;
- să arunce din mijlocul de transport orice fel de obiecte sau substanţe;
- să deranjeze conducătorii autobuzelor în timpul exercitării funcţiunii;
- să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul autovehiculului.

Legitimaţia de călătorie (biletul) dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe traseul fixat autovehiculului pentru cursa respectivă. În cazul în care autovehiculul nu-şi mai poate continua cursa, legitimaţia de călătorie rămâne valabilă pentru mijlocul de transport următor.
Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de 6 ani.
Legitimaţiile de călătorie sunt netransmisibile.
Abonamentele de călătorie însoţite de tichet nu vor putea fi folosite decât în perioada pentru care au fost eliberate, pasagerul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care s-au eliberat.
Călătorii sunt obligaţi să prezinte abonamentul şi biletul la solicitarea organelor de control, taxatorului sau a șoferului.

Constituie contraventie:

- călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă.

- transportarea de mărfuri şi de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depăşesc volumul a două locuri, pentru acestea călătorul fiind obligat să deţină legitimaţii de călătorie. Pentru bagajele cu volum mic, care se ţin în mână, nu se percepe taxă.
- transportarea de materiale inflamabile sau explozibile ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice nembalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase din sticlă şi materiale cu acţiune caustico-corosivă;
- transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători prin mirosul emanat, prin riscul de a murdări;
- transportarea de animale şi păsări vii, cu excepția câinilor care pot fi transportați conform legislației în vigoare. În mijlocul de transport în comun va putea să fie urcat maximum un câine însoţit de deţinător. Deţinătorul câinelui va trebui să aleagă zona cea mai liberă a mijlocului de transport în comun şi va evita mijloacele de transport aglomerate, ceea ce înseamnă să existe cel puţin un metru între câine şi ceilalţi călători. Câinii de talie medie şi mare vor fi ţinuţi în lesă şi vor purta botniţă, iar cei de talie mică vor fi ţinuţi în lesă, în braţe sau în cuşcă ori geantă de transport.
- cerşitul;
- lipirea de afişe în interiorul sau exteriorul autovehiculului, răspândirea de materiale publicitare;
- comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;
- murdărirea şi degradarea autovehiculului, manipularea aparatelor autovehiculului;
- sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilităţii în timpul mersului;
- fumatul în autovehicul;
- călătoria în stare de ebrietate;
- împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii uşilor;
- ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi şi bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.
Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele de control sau organele poliţiei, vor fi suportate de cei care le-au produs.
Călătorii contravenienţi, care prin faptele lor provoacă imobilizarea autovehiculelor de transport în comun, sunt obligaţi să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staţionare a autovehiculului, din vina lor, pe baza tarifului legal.