Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.transportlocal.ro.
 

Condiții generale pentru utilizarea site-ului
SC Transport Local  SA și-a deschis site-ul www.transportlocal.ro pentru a-și informa călătorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare detaliate mai jos(CONDIȚII GENERALE) precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul și când îl parcurgeți și utilizati, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevaleaza asupra oricărei alte întelegeri pe care ați putea s-o aveți cu SC Transport Local  SA.

 

Drepturi de proprietate intelectuala
Drepturi de autor
SC Transport Local  SA se consideră a fi autorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC Transport Local  SA.
Textele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozitiile  legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat care sunt reproduse acolo autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea  intelectuală.
Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțial sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fară să se fi obținut în prealabil autorizația(înscris), de la SC Transport Local  SA, este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.
 

Depturi de marcă
Numele Transport Local,  logo-ul  Transport Local  SA, precum și serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către SC Transport Local  SA.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la SC Transport Local  SA constituie infracțiunea de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.
 

Informații despre produse și servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor SC Transport Local  SA.
SC Transport Local  SA iși rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, in orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificarile sa presupună responsabilitatea SC Transport Local  SA.
www.transportlocal.ro este la dispoziăia dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la orarele de circulație, traseele liniilor de transport în comun, tarife, serviciile firmei, modificări de ultimă oră în transportul urban și suburban precum și posibilitatea de a interactiva cu noi online.
 

Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.transportlocal.ro necesită o autorizatie prealabila în scris de la SC Transport Local  SA. Dacș doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului SC Transport Local  SA.  SC Transport Local  SA nu poate fi , în nici un caz, făcut responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.transportlocal.ro și nu este responsabil, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
 

Limitarea responsabilității
Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC Transport Local  SA, nu va putea fi responsabil pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudicul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.
Informațiile site-ului corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de SC Transport Local  SA.  Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să ne accesați site-ul.
 

Drept aplicabil
Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.
 

Actualizarea condițiilor generale
SC  Transport Local SA  iși rezervă dreptul de a modifica și actualiza  în orice moment accesul la site precum si Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică  pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Am citit cele enunțate mai sus și declar că sunt de acord cu conținutul acestor condiții generale de utilizare.